E-mail

W obliczu nagłej COVID-19 w 2020 roku Canta pokazuje ducha odwagi i poświęcenia, przekazując znaczące materiały profilaktyki medycznej, w tym koncentratory tlenu o wysokim przepływie i nieinwazyjne wentylatory, które są potrzebne na pierwszej linii zapobiegania COVID-19, szpitalu Leishenshan (Thunder God Mountain).

Leishenshan_Hospital-2.jpg


Leishenshan_Hospital.jpg