E-mail

Koncentrator tlenu dla medycznych i szpitalnych:


O wysokiej czystości tlenu jest znaczący i często ignorowane kluczowym czynnikiem w leczeniu niektórych chorób. Koncentratory tlenu wykorzystać o wysokiej czystości tlenu, aby zwiększyć pozytywne sprzężenie zwrotne procesów metabolicznych i poprawić wysycenie tkanek tlenem. W szpitalach, koncentratory tlenu są szeroko stosowane w leczeniu chorób układu krążenia, choroby układu oddechowego, choroby udar cieplny, zatrucia gazem, itp. Klinicznych praktyka dowodzi, że terapia tlenowa ma skutecznych metod leczenia w ostrej i przewlekłej niedokrwiennej i niedotlenienia w komfortowych warunkach w domu, online wtórne choroby spowodowane przez niedotlenienie.


Canta koncentrator tlenu może pracować przez 24 godziny/365 dni w sposób ciągły i zapewnić zrównoważonego czystość i natężenia przepływu. Więcej niż 90% czystość tlenu może spełnić większość potrzeb klientów. Automatyczne alarmy w każdym ważne części i profesjonalne po sprzedaży usług, prosimy o klientów problemy z powrotem w domu.