E-mail

Koncentrator tlenu dla ozonu:

W użyciu tlenu jest wskazany do z różnych powodów, w tym paszy gazu w odniesieniu do ozonu generatory. Ozon jest najbardziej potężny utleniające i dezynfekcji substancji w dziedzinie uzdatniania wody. Za pomocą tlenu lub powietrza zamiast substancji chemicznych jest bardziej zielony więc koncentratory tlenu są konieczne. W porównaniu z ciekłego tlenu, koncentratory tlenu prawdopodobnie zapewnić lepszą niezawodność i ekonomia dla małych ozonu wytwarzania energii.